maandag 21 oktober 2013

ZUID-AFRIKAANS

Probeer maar eens te vertalen. Vele klanken en woorden komen overeen met het Nederlands.